Ngola is the ultimate sculptural icon, and he knows it! Ngola é o máximo em termos de ícone escultural, e ele sabe-o!